Σχετικά με το εργαστήριο
 ImageΤο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κεφαλαίου Ζ του N.4610/109, ΦΕΚ 70-7/5/2019 (Α' 70), καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τo τμήμα του Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου εντάσσεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο “Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων” - Computing and information Systems [CisLab] του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με ΦΕΚ 1215/23-06-2015 τεύχος Β' (π. Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία - ΕΠΔΟ, του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου), στοχεύει στην αναβάθμιση του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και προιόντων έρευνας στην αγορά εργασίας μέσα από την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Βασική Έρευνα:

Η βασική έρευνα του Εργαστηρίου εστιάζεται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

- Βάσεις δεδομένων. Μελέτη των νέων τεχνολογιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Διαδικτύου καθώς και της μοντελοποίησής τους, με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης και φιλτραρίσματος της πληροφορίας σε αυτό (μοντελοποίηση, Semantic Web, Οντολογίες κ.λ.π). Ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και πληροφοριών. Αντιμετώπιση σύνθετων ερωτημάτων διαχείρισης δεδομένων και μέθοδοι αποθήκευσης (storage methods) και συλογής πληροφοριών.

- Πληροφοριακά Συστήματα. Ανάπτυξη εξιδεικευμέων Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως Τραπεζικές εφαρμογές, Λογιστήρια, Επιχειρήσεις και οργανισμοί κ.λ.π) με νέες τεχνολογίες (Internet). Ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού του User Interface για την διαχείριση της πληροφορίας και διερεύνηση των εργαλείων κατασκευής του. Πολυμεσιακές εφαρμογές στην υπηρεσία των Πληροφοριακών Συστημάτων. Μελέτη κατασκευής ανάλογα με τις απαιτήσεις των ερωτημάτων, της αποθήκευσης και διαχείρισης της πληροφορίας.

- Ε–Learning. Ανάπτυξη σύγχρονων μοντέλων μάθησης και αξιολόγησης της γνώσης σε θεωριτικά ή εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα μέσω Ολοκληρομένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Σχεδιασμός και δημιουργία micro-Worlds εκπαιδευτικού χαρακτήρα ανάλογα με την ηλικία του χρήστη. Συστήματα αυτοαξιολόγησης της γνώσης.

- Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Μελέτη και ανάπτυξη αλληλεπιδρεστικών περιβάλλόντων μάθησης. Μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών σε interactive συστήματα, αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, έρευνα παραμέτρων απόδοσης interactive συστημάτων με βάση την εμπειρία των χρηστών.

- Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων.

- Λειτουργικά Συστήματα. Μελέτη δυνατοτήτων, προγραμματισμός και ενσωμάτωση κώδικα.