1η Συνάντηση Αποφοίτων του Τμήματος ΕΠΔΟ

Απόλυτα πετυχημένη ήταν 1η Συνάντηση Αποφοίτων του Τμήματος ΕΠΔΟ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ
Δημοσίευμα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας MessolonghiNews