Η ιστοσελίδα της Κινημ/ικής Λέσχης

Δείτε τα δημοσιεύματα για την ιστοσελίδα της Κινηματογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου.

1. Στην "Ηλεκτρονική εφημερίδα - Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου", Messolonghi News. [...]
2. Στην ιστοσελίδα των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Smartvoice. [...]
3. Στη "Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Αιτωλοακαρνανίας", 29 ΔΥΤΙΚΑ [...]