ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σεμινάριο Τελειόφοιτων)
Καθηγητής: Δρ. Γαρμπής Αριστογιάννης 

 Σκοπός - Στόχος του Μαθήματος:  

Η εξοικείωση με τις πρόσφατες τάσεις και τις νέες εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολογγίου) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και των εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται και με προσκλήσεις αξιόλογων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της  πληροφορικής και της Οικονομίας από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Η διερεύνηση και η κατανόηση του τρόπου που πραγματοποιείται μία έρευνα συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου με χρήση της βιβλιογραφίας.    

Δημιουργία αποθεματικού τεχνολογικών γνώσεων για χρήση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περιγραφή Μαθήματος: Επεξεργασία γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σε έκταση και βάθος, με εκφάνσεις μεταπτυχιακού χαρακτήρα.

Θεωρητική Διδασκαλία:

 • Ο σκοπός και η χρησιμότητα της έρευνας.
 • Επιλογή των στόχων και των ερωτημάτων της έρευνας.
 • Παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας.
 • Μέθοδοι εκπόνησης της έρευνας.
 • Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και σχεδιασμός της έρευνας.
 • Τρόποι επεξεργασίας, σύνθεση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Προδιαγραφές για τη γραπτή σύνταξη της έρευνας.
 • Διερεύνηση της βιβλιογραφίας – Βιβλιοθήκες.

Ασκήσεις Πράξης: Ανάπτυξη, κατά ομάδες, έργου, με έρευνα βιβλιογραφίας και διασταύρωση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, γραπτή παρουσίαση και τεκμηρίωση, προφορική παρουσίαση με χρήση γενικότερης τεχνολογίας. Τα έργα εκπονούνται υπό την επιτήρηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος αναλόγου ειδικότητας και ελέγχονται πριν την οριστική τους παρουσίαση.

* Η παρουσία των σπουδαστών στις διαλέξεις κρίνεται απαραίτητη.

Βιβλιογραφία:

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS FOR WINDOWS
  Συγγραφέας: ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
  isbn 9603901385 - Έκδοση 2004 - Σελίδες 608
  Εκδόσεις INTERBOOKS
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Louis Cohen, Lawrence Manion [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ] Επιστήμες
 • Βιβλιογραφία διατιθέμενη κατ’ αντικείμενο.
 • Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. John W. Creswell.
 • Research Methods (with InfoTrac) by Donald H. McBurney, Theresa L. White
 • Research Methods: A Process of Inquiry with Student Tutorial CD-ROM, Fifth Edition by Anthony M. Graziano, Michael L. Raulin.

Για να δείτε ενδεικτικές παρουσιάσεις πιέστε [εδώ ή [εδώ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

[11-10-2017] Οι Ομάδες φοιτητών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ) για ανάθεση εργασιών, οριστικοποιούνται μέχρι τις 20-10-2017.

Τα θέματα που θα ανατεθούν στις ομάδες θα ανακοινωθούν εδώ. 

 

 


Μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - π. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - π. Τμήμα ΔΙΚΣΕΟτουπ. ΤΕΙ Μεσολογγίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

 Ομάδα 1:
1) Σπυρίδων Μπαλτάς/Α.Μ.:16553/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκηση Επιχειρήσεων
2) Ιουλιέτα Παπασωτήρη/Α.Μ.:16558/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέμα: "Διερεύνηση-εκτίμηση του βαθμού εθισμού στην χρήση διαδικτύου από μαθητές του δημοτικού"

Ομάδα 2:

1) ΕΛΈΝΗ ΝΊΚΗ ΜΙΚΡΟΎΛΗ 16210 ΔΕΜΕΣ ΔΕ
2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ 15425 ΔΕΜΕΣ ΔΕ

Ομάδα 3:

1. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ 14988 Πρώην ΔΙΚΣΕΟ
2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 15970 Πρώην ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 4:
1. ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15539 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ
2. ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 15438 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ

Ομάδα 5:
1. Αλεξάνδρα Πούλου ΑΜ: 16546 Κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
2. Κωνσταντίνα Κοντόση, ΑΜ: 16548

Ομάδα 6:
1. ΡΗΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 15527 (ΔΕΜΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ.)
2. ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ 15542 (ΔΕΜΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ.)

Ομάδα 7:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  14585  (ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ    14686  (ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ)

Ομάδα 8:
1. Δεμιρτζόγλου Ιωάννα, πρώην ΔΙΚΣΕΟ, αριθμός μητρώου: 14456
2. Χαλιάσου Δήμητρα, πρώην ΔΙΚΣΕΟ, αριθμός μητρώου: 15625

Ομάδα 9:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15353 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΑΡΟΣ 15436 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 10:

1.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16556-ΔΕΜΕΣ(ΠΣ)
2. ΛΩΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16228-ΔΕΜΕΣ(ΠΣ)
Θέμα: “Data Mining, Machine Learning, Classification Methods and Applications”.

Ομάδα 11:
1) ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΣΕΜΙ 15568 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ
2) ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14308 ΕΠΔΟ

Ομάδα 12:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15353
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΑΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15436

Ομάδα 13:
1. ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ ΑΜ:15420 TMHMA:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΘΕΚΛΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΑΜ:15481 TMHMΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 14:
1. Κυριάκος Σαχμπαζίδης, 15531  ΔΕΜΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. Ευθύμιος Βλαχαντώνης  16125  ΔΕΜΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 15:
1. Δημήτρης Γαλιώτης ΑΜ 15383 Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων / κατεύθυνση:πληροφοριακών συστημάτων
 2. Χρήστος Παπαγιάννης ΑΜ 15503 Τμήμα: Διοίκηση επιχειρήσεων / κατεύθυνση:κοινωνικής οικονομίας
Θέμα: "Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Η/Υ"

Ομάδα 16:
1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 15507 ΔΕΜΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
2. ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΟΥΔΑ 15463 ΔΕΜΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Ομάδα 17:
1. Παναγιώτου Αλέξανδρος -πρωην ΕΠΔΟ, ΑΜ:15231
2. Κατσαρής Δημήτρης -πρωην ΕΠΔΟ, ΑΜ:15126
Θέμα: "Το πρόγραμμα adobe premiere pro - Ανάλυση, οδηγός χρήσης - Πρωτότυπα παραδείγματα"

Ομάδα 18:
1. Αφροδίτη Αϊβαλιώτη (15033) Πρώην Ε.Π.Δ.Ο.
2. Γεωργία Λίαπη (14415) Πρώην Ε.Π.Δ.Ο.

Ομάδα 19:
1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15286 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15042 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ

Ομάδα 20:
1. ΜΆΝΙΚΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ  ΑΜ15943(ΠΡΏΗΝ ΔΙΚΣΕΟ)
2. ΙΣΑΒΈΛΛΑ ΚΕΦΑΛΛΙΝΟΥ ΑΜ15924 (ΠΡΏΗΝ ΔΙΚΣΕΟ)

Ομάδα 21:
1. Ισαβελλα-Ελισσαβετ Κεφαλληνου ΑΜ15924 πρώην ΔΙΚΣΕΟ
2. Μανικα Κατερίνα ΑΜ15943 πρώην  ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 22:
1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΗΛΑΚΗ 15400 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ
2. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗ 16305 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ

Ομάδα 23:
1. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 15419 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ
2. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ 15971 ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 24:
1. ΜΑΧΜΟΥΤ ΜΟΥΜΙΝ 15180 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ
2. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15166 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ

Ομάδα 25:
1. Βασιλική Ψαλλίδα Α.Μ. : 16017 (πρ.ΔΙΚΣΕΟ)
2. Δημήτρης Σιμάτος Α.Μ.: 15987  (πρ.ΔΙΚΣΕΟ)

Ομάδα 26:
Μπασκάκη Βασιλική ΑΜ 15477
Τζουανοπούλου Διονυσία ΑΜ 15541

Ομάδα 27:
1. Ζαρκανίτη ευθυμία 16311 ΔΕΜΕΣ / ΚΟ
2. Κομπορόζος Γεώργιος 16312 ΔΕΜΕΣ / ΚΟ
Θέμα: "Διερεύνηση του βαθμού χρήσης των κοινωνικών δικτύων και του είδους της διακινούμενης πληροφορίας από μαθητές Γυμνασίου - Κοινωνικές επιπτώσεις"

Ομάδα 28:
1. Μπασκάκη Βασιλική ΑΜ 15477 τμήμα ΔΕΜΕΣ Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Τζουανοπούλου Διονυσία ΑΜ 15541 τμήμα ΔΕΜΕΣ κατεύθυνση Πληροφορικά Συστήματα
Θέμα: e-marketing

Ομάδα 29:
1) ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΜ:16227 (ΔΕΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ)
2) ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΑΜ:16213 (ΔΕΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ)

Ομάδα 30:
1. Λαζαρίδη Αιμιλία με Α.Μ:14847 (Πρώην Επδό)
Θέμα: Adobe Photoshop (λειτουργία οδηγός χρήσης και πρωτότυπα παραδείγματα)

Ομάδα 31:
1. Μεσσινέζη Μαρία-Ελένη 14443 (π.ΕΠΔΟ)
2. Μπάμπου Παρασκευή 14461 (π.ΕΠΔΟ)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ:
1.  Νεκτάριος Κορορος ΑΜ 15441 ΔΕΜΕΣ ( Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε )2.

2. Βασιλική Ζιώγκα Α.Μ 15412 Διοίκηση Επιχειρήσεων ( Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε )