spacer.png, 0 kB
Αρχική arrow Σεμινάριο Τελειοφοίτων
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σεμινάριο Τελειόφοιτων) Εκτύπωση
Καθηγητής: Δρ. Γαρμπής Αριστογιάννης 

 Σκοπός - Στόχος του Μαθήματος:  

Η εξοικείωση με τις πρόσφατες τάσεις και τις νέες εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολογγίου) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και των εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται και με προσκλήσεις αξιόλογων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της  πληροφορικής και της Οικονομίας από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Η διερεύνηση και η κατανόηση του τρόπου που πραγματοποιείται μία έρευνα συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου με χρήση της βιβλιογραφίας.    

Δημιουργία αποθεματικού τεχνολογικών γνώσεων για χρήση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περιγραφή Μαθήματος: Επεξεργασία γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σε έκταση και βάθος, με εκφάνσεις μεταπτυχιακού χαρακτήρα.

Θεωρητική Διδασκαλία:

 • Ο σκοπός και η χρησιμότητα της έρευνας.
 • Επιλογή των στόχων και των ερωτημάτων της έρευνας.
 • Παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας.
 • Μέθοδοι εκπόνησης της έρευνας.
 • Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και σχεδιασμός της έρευνας.
 • Τρόποι επεξεργασίας, σύνθεση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Προδιαγραφές για τη γραπτή σύνταξη της έρευνας.
 • Διερεύνηση της βιβλιογραφίας – Βιβλιοθήκες.

Ασκήσεις Πράξης: Ανάπτυξη, κατά ομάδες, έργου, με έρευνα βιβλιογραφίας και διασταύρωση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, γραπτή παρουσίαση και τεκμηρίωση, προφορική παρουσίαση με χρήση γενικότερης τεχνολογίας. Τα έργα εκπονούνται υπό την επιτήρηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος αναλόγου ειδικότητας και ελέγχονται πριν την οριστική τους παρουσίαση.

* Η παρουσία των σπουδαστών στις διαλέξεις κρίνεται απαραίτητη.

Βιβλιογραφία:

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS FOR WINDOWS
  Συγγραφέας: ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
  isbn 9603901385 - Έκδοση 2004 - Σελίδες 608
  Εκδόσεις INTERBOOKS
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Louis Cohen, Lawrence Manion [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ] Επιστήμες
 • Βιβλιογραφία διατιθέμενη κατ’ αντικείμενο.
 • Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. John W. Creswell.
 • Research Methods (with InfoTrac) by Donald H. McBurney, Theresa L. White
 • Research Methods: A Process of Inquiry with Student Tutorial CD-ROM, Fifth Edition by Anthony M. Graziano, Michael L. Raulin.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 [28-12-2017]  Πρόγραμμα εξετάσης - παρουσιάσεων εργασιών Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

[27-10-2017] Ανάθεση θεμάτων/εργασιών στις ομάδες φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 

[11-10-2017] Οι Ομάδες φοιτητών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ) για ανάθεση εργασιών, οριστικοποιούνται μέχρι τις 20-10-2017.

 


Μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - π. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - π. Τμήμα ΔΙΚΣΕΟτουπ. ΤΕΙ Μεσολογγίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

 Ομάδα 1:
1) Σπυρίδων Μπαλτάς/Α.Μ.:16553/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκηση Επιχειρήσεων
2) Ιουλιέτα Παπασωτήρη/Α.Μ.:16558/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέμα: "Διερεύνηση-εκτίμηση του βαθμού εθισμού στην χρήση διαδικτύου από μαθητές του δημοτικού"

Ομάδα 2:

1) ΕΛΈΝΗ ΝΊΚΗ ΜΙΚΡΟΎΛΗ 16210 ΔΕΜΕΣ ΔΕ
2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ 15425 ΔΕΜΕΣ ΔΕ

Ομάδα 3:

1. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ 14988 Πρώην ΔΙΚΣΕΟ
2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 15970 Πρώην ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 4:
1. ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15539 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ
2. ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 15438 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ

Ομάδα 5:
1. Αλεξάνδρα Πούλου ΑΜ: 16546 Κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
2. Κωνσταντίνα Κοντόση, ΑΜ: 16548

Προτεινόμενο Θέμα: "Ασφαλής χρήση στα κοινωνικά δίκτυα - Κίνδυνοι - Τρόποι αντιμετώπισης. Ερευνητική προσέγγιση των απόψεων των εφήβων μαθητών.

Ομάδα 6:
1. ΡΗΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 15527 (ΔΕΜΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ.)
2. ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ 15542 (ΔΕΜΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ.)

Ομάδα 7:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  14585  (ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ    14686  (ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ)

Ομάδα 8:
1. Δεμιρτζόγλου Ιωάννα, πρώην ΔΙΚΣΕΟ, αριθμός μητρώου: 14456
2. Χαλιάσου Δήμητρα, πρώην ΔΙΚΣΕΟ, αριθμός μητρώου: 15625

Ομάδα 9:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15353 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΑΡΟΣ 15436 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 10:

1.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16556-ΔΕΜΕΣ(ΠΣ)
2. ΛΩΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16228-ΔΕΜΕΣ(ΠΣ)
Προτεινόμενο Θέμα: “Data Mining, Machine Learning, Classification Methods and Applications”.

Ομάδα 11:
1) ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΣΕΜΙ 15568 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΕ
2) ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14308 ΕΠΔΟ

Ομάδα 12:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15353
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΑΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15436

Ομάδα 13:
1. ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ ΑΜ:15420 TMHMA:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΘΕΚΛΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΑΜ:15481 TMHMΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 14:
1. Κυριάκος Σαχμπαζίδης, 15531  ΔΕΜΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. Ευθύμιος Βλαχαντώνης  16125  ΔΕΜΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ομάδα 15:
1. Δημήτρης Γαλιώτης ΑΜ 15383 Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων / κατεύθυνση:πληροφοριακών συστημάτων
 2. Χρήστος Παπαγιάννης ΑΜ 15503 Τμήμα: Διοίκηση επιχειρήσεων / κατεύθυνση:κοινωνικής οικονομίας
Προτεινόμενο Θέμα: "Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Η/Υ"

Ομάδα 16:
1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 15507 ΔΕΜΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
2. ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΟΥΔΑ 15463 ΔΕΜΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Ομάδα 17:
1. Παναγιώτου Αλέξανδρος -πρωην ΕΠΔΟ, ΑΜ:15231
2. Κατσαρής Δημήτρης -πρωην ΕΠΔΟ, ΑΜ:15126
Προτεινόμενο Θέμα: "Το πρόγραμμα adobe premiere pro - Ανάλυση, οδηγός χρήσης - Πρωτότυπα παραδείγματα"

Ομάδα 18:
1. Αφροδίτη Αϊβαλιώτη (15033) Πρώην Ε.Π.Δ.Ο.
2. Γεωργία Λίαπη (14415) Πρώην Ε.Π.Δ.Ο.

Ομάδα 19:
1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15286 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15042 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ

Ομάδα 20:
1. ΜΆΝΙΚΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ  ΑΜ15943(ΠΡΏΗΝ ΔΙΚΣΕΟ)
2. ΙΣΑΒΈΛΛΑ ΚΕΦΑΛΛΙΝΟΥ ΑΜ15924 (ΠΡΏΗΝ ΔΙΚΣΕΟ)

Ομάδα 21:
1. Ισαβελλα-Ελισσαβετ Κεφαλληνου ΑΜ15924 πρώην ΔΙΚΣΕΟ
2. Μανικα Κατερίνα ΑΜ15943 πρώην  ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 22:
1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΗΛΑΚΗ 15400 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ
2. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗ 16305 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ

Ομάδα 23:
1. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 15419 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ
2. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ 15971 ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 24:
1. ΜΑΧΜΟΥΤ ΜΟΥΜΙΝ 15180 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ
2. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15166 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ

Ομάδα 25:
1. Βασιλική Ψαλλίδα Α.Μ. : 16017 (πρ.ΔΙΚΣΕΟ)
2. Δημήτρης Σιμάτος Α.Μ.: 15987  (πρ.ΔΙΚΣΕΟ)

Ομάδα 26:
-

Ομάδα 27:
1. Ζαρκανίτη ευθυμία 16311 ΔΕΜΕΣ / ΚΟ
2. Κομπορόζος Γεώργιος 16312 ΔΕΜΕΣ / ΚΟ
Προτεινόμενο Θέμα: "Διερεύνηση του βαθμού χρήσης των κοινωνικών δικτύων και του είδους της διακινούμενης πληροφορίας από μαθητές Γυμνασίου - Κοινωνικές επιπτώσεις"

Ομάδα 28:
1. Μπασκάκη Βασιλική ΑΜ 15477 τμήμα ΔΕΜΕΣ Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Τζουανοπούλου Διονυσία ΑΜ 15541 τμήμα ΔΕΜΕΣ κατεύθυνση Πληροφορικά Συστήματα
Προτεινόμενο Θέμα: e-marketing

Ομάδα 29:
1) ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΜ:16227 (ΔΕΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ)
2) ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΑΜ:16213 (ΔΕΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ)

Ομάδα 30:
1. Λαζαρίδη Αιμιλία με Α.Μ:14847 (Πρώην Επδό)
Προτεινόμενο Θέμα: Adobe Photoshop (λειτουργία οδηγός χρήσης και πρωτότυπα παραδείγματα)

Ομάδα 31:
1. Μεσσινέζη Μαρία-Ελένη 14443 (π.ΕΠΔΟ)
2. Μπάμπου Παρασκευή 14461 (π.ΕΠΔΟ)

Ομάδα 32.
1. Παναγής Στελλάτος 16266 ΔΕΜΕΣ ΔΕ
2. Ανδρέας Κουτσοχέρας 16112 ΔΕΜΕΣ ΔΕ

Ομάδα 33:

1. Κουρή Αγγλική με ΑΜ 15836
2. Γιώτα Καρογιάννη με ΑΜ 15739

Ομάδα 34:
1. Βαβαρούτσος Ευάγγελος 15371 (ΔΕΜΕΣ) ΔΕ
2. Γεωργίκος Δημήτριος 15387 (ΔΕΜΕΣ) ΔΕ

Ομάδα 35:
1. Καθαροπουλος Σταθης 15106
2.  Κοντορινης  Αντρεας 15139
Προτεινόμενο Θέμα: "Wordpress - αναλυτική παρουσίαση - εγκατάσταση- οδηγός χρήσης - Δημιουργία παραδείγματος"

Ομάδα 36:

1. Τούρκου Πάολα ΑΜ 16290, ΔΕ- πληροφοριακά συστήματα
2. Κορίνα Σαβόσκιν ΑΜ 16271 ΔΕ -πληροφοριακά συστήματα.

Ομάδα 37:
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΜ:15437 ΔΕΜΕΣ (ΔΕ)
2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΙΤΣΙΛΙΓΚΟΣ ΑΜ:15448 ΔΕΜΕΣ (ΠΣ)

Ομάδα 38:
1. Ζιώγκα Βασιλική Α.Μ 15412 Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Μόνου Ιωάννα-Ορσαλία Α.Μ 15473 Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ομάδα 39:
Άννα Κέκια ΑΜ 15923 ΔΙΚΣΕΟ
Σοφία Κανελλοπούλου ΑΜ 15918 ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 40:
Καλλιόπη Γκαρτζονίκα Α.Μ. 16135 ΔΕΜΕΣ κατεύθυνση ΠΣ
Αλεξάνδρα Βουγιουκλάκη Α.Μ. 16123 ΔΕΜΕΣ κατεύθυνση ΔΕΚΟ

Ομάδα 41:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16104 ΔΕΜΕΣ ΔΕ
2) ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15422 ΔΕΜΕΣ ΔΕ

Ομάδα 42:
1) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΓΟΥ Α.Μ:16079 π.ΔΙΚΣΕΟ
2) ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΙΝΑ Α.Μ: 15935 π.ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 43:
1. ΜΟΥΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. 16106
2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ. 15521
Προτεινόμενο Θέμα: "Η MS-Αccess 2010 - Αναλυτική παρουσίαση με πρωτότυπα παραδείγματα - Δημιουργία video μαθημάτων για την εκμάθηση του)

Ομάδα 44:
1. Φωτεινή Βογιατζή Α.Μ. :15377 Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
2. Μαριάννα Χασάπη Α.Μ. : 16082 ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 45:
1) Δάλλα Κωνσταντίνα/Α.Μ.:16100/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Κοινωνικής Οικονομίας
2) Καπότη Ζωή/Α.Μ.:16557/Τμήμα:ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προτεινόμενο Θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ελέγχου που μπορεί να ασκήσει η κάθε μορφής εξουσία στους εφήβους χρήστες του διαδικτύου - Το διαδίκτυο ως φορέας διαμόρφωσης προτύπων συμπεριφοράς.

Ομάδα 46:
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15646 ΠΡ. ΔΙΚΣΕΟ
2) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΚΟΥ 15854 ΠΡ. ΔΙΚΣΕΟ

Ομάδα 47:
1) ΤΣΟΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΜ: 16164 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2) ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ ΑΝΝΑ ΑΜ: 16218 ΔΕΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ομάδα 48:
1. Κάτση Αγάπη Α.Μ 15429 Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Καλαφάτης Νίκος Α.Μ 15418 Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ομάδα 49:
1. Παναγιωτοπούλου Σοφία/Α.Μ. 16314/Τμήμα: ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση:Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
2.Τσίκα Μάρθα/Α.Μ. 16315/Τμήμα: ΔΕΜΕΣ/Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
Προτεινόμενο ΘΕΜΑ:Διερεύνιση Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ομάδα 50:
1. Μάργαρη Δέσποινα-Δήμητρα(16111) ΔΕΜΕΣ-Κατ: Διοίκηση επιχειρήσεων
2. Λαλιώτη Κωνσταντίνα (16188) ΔΕΜΕΣ-Κατ: Διοίκηση επιχειρήσεων

Ομάδα 51:
1. Γεωργακοπούλου Δήμητρα Α.Μ.: 15385 Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση την Κοινωνική Οικονομία
2. Τομαράς Σπύρος Α.Μ.: 15544 Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση την Κοινωνική Οικονομία

Ομάδα 52:
1) ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΑΜ14871 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΑΣ ΑΜ15925 ΠΡΩΗΝ ΕΠΔΟ

Ομάδα 53:
1) ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΑΜ:16288 ΔΕΜΕΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
2) ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΑΜ:16110 ΔΕΜΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 

Ομάδα 54:
1. Νεκτάριος Κορορός, ΑΜ: 15441, Τμήμα: ΔΕΜΕΣ/ Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
2. Αρτέμιος Σορώτος, ΑΜ: 16275 Τμήμα: ΔΕΜΕΣ/ Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ομάδα 55:
Γιάντσιος Βασίλειος  ΑΜ 14751  (πρώην ΕΠΔΟ)
Παναγιωτακόπουλος Σπυρίδων ΑΜ 15229  (πρώην ΕΠΔΟ)

ΟΜΑΔΑ 56:
ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ 14561 ΕΠΔΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΜ 14399 ΕΠΔΟ

ΟΜΑΔΑ 57:
1.Πρέζα Κατερίνα (16243) ΔΕΜΕΣ
2.Θεοδωροπούλου Νάνσυ (16285) ΔΕΜΕΣ

ΟΜΑΔΑ 58:
Αγγελική Bασιλάκη ΑΜ: 16541 (ΔΕ)
Βασίλειος Σολωμός ΑΜ: 16547 (ΠΣ)
Προτεινόμενο θέμα "Μελέτη της κατανάλωσης αλκοόλ και το κάπνισμα στους σημερινούς εφήβους-Κοινωνικές συνέπειες".

ΟΜΑΔΑ 59:
Φωτίου Νικόλαος με ΑΜ 15562
Αφένδρας Αλέξανδρος με ΑΜ 15046

ΟΜΑΔΑ 60:
Ουρανία Κουτσοδήμου με ΑΜ 16202
Σαραντίνο Μάτσα με ΑΜ 16162

ΟΜΑΔΑ 61:
Κωνσταντινος Γαλιατσατος 15061 (Πρωην ΕΠΔΟ)
Μιχάλης Κατσανεβάκης     15427   (ΔΕΜΕΣ - ΚΟΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

ΘΕΜΑ : DEEP WEB

ΟΜΑΔΑ 62:
1. ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:16103 ΔΕΜΕΣ ΚΟΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ:16093 ΔΕΜΕΣ ΚΟΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προτεινόμενο ΘΕΜΑ " ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

ΟΜΑΔΑ 63:
1.Κωνσταντίνος Μπάστας, ΑΜ:14466 π.ΕΠΔΟ
2. Ελευθερία Πίκουλη, ΑΜ:15256 π.ΕΠΔΟ

Προτεινόμενο Θέμα: "Τρόποι ασφάλειας και προστασίας για τη διακίνηση και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων"

ΟΜΑΔΑ 64:
Γομάτος Γιώργος ΑΜ 14760
Θεοδωρακόπουλος Σταύρος ΑΜ 14300

Ομάδα 65:
Μαντέλλου Σταυρούλα α.μ 14828
Δασκάλου Ολυμπία α.μ 14455.

Ομάδα 66:
1. ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:16103 ΔΕΜΕΣ ΚΟΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ:16093 ΔΕΜΕΣ ΚΟΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προτεινόμενο ΘΕΜΑ "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ".

Ομάδα 67:
1. ΤΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ 16549
2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ 14177 

 Προτεινόμενο Θέμα: "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση των μαθητών του  Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας"

Ομάδα 68:
Φουρτούνη Άννα ΑΜ 16102
Τσιλιγιάννη Φωτεινή ΑΜ 16304
Προτεινόμενο θέμα: "Παράνομες οικονομικές συναλλαγές στο διαδίκτυο - Τρόποι αντιμετώπισης"

Ομάδα 69:
Αντωνοπούλου Κατερίνα 15368 ΔΕΜΕΣ - Κ.Ο.
Γραμματσούλια Ιωάννα 15399 ΔΕΜΕΣ - Π.Σ

Ομάδα 70
1. Σέργης Παναγιώτης ΑΜ15532 ΔΕΜΕΣ ( Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε )
2. Γιαννουλη Βασιλική Α.Μ 16121 ΔΕΜΕΣ Διοικηση Κοινωνικής Οικονομίας ( Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε )

Ομάδα 71
Ντζάνη Μαρία ΑΜ 15493 ΔΕΜΕΣ - ΔΕ
Καρυδιανάκη Κατερίνα ΑΜ 16184 ΔΕΜΕΣ - ΔΕ

ΘΕΜΑ: «Start-up» (Νεοφυείς επιχειρήσεις) - η Ελληνική πραγματικότητα.

Ομάδα 72:
Αγαλοπούλου Μαρία Α.Μ. 16140
Χατζηπουλίδης Αριστείδης Α.Μ. 15567

 Θέμα: «Λογισμικά Εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality). Σύντομη Παρουσίαση - Συγκρίσεις. Επιλέξτε ενός  συγκεκριμένου και  δημιουργία  πρωτότυπων παραδειγμάτων».

ΟΜΑΔΑ 73:
Κωνσταντίνος Βαρδάλος:ΑΜ 15373 ΔΕΜΕΣ Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γεώργιος Περουλάκης:ΑΜ 15516 ΔΕΜΕΣ Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων.
ΘΕΜΑ: Η επιχειρηματικότητα μέσω διαδικτύου (η Ελληνική πραγματικότητα, Τρόποι εφαρμογής, Ασφάλεια - Κίνδυνοι, Προοπτικές, κ.α)  

 
© Copyright CIS-Lab, EPDO, TEI of Messolonghi, 2008
spacer.png, 0 kB